[postlink]http://www.hayhay.info/2014/01/karaoke-nang-am-xa-dan-acoustic-cover-thai-tuyet-tram-hd-lr.html[/postlink]
Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
Em lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.
Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.
Vùi mình vào đêm đen em chẳng tìm thấy lối ra.

Sau lưng là tiếng nói yêu em , chẳng rời xa em.
Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , tại sao người vội quên mau ?
Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh.
Anh yêu một ai thật rồi mãi chẳng là em đâu.
(Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này)

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
(Bước đi xa nơi này)
Những lời yêu sẽ không còn nơi đây
(Sẽ không còn nơi đây)
Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
Xung quanh em giờ đây cô đơn mình em ôm giấc mơ.
(Nhìn anh bước ra đi xa dần)

Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...

Sau lưng là tiếng nói yêu em , chẳng rời xa em ...
Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , sao người vội quên mau ? ...
Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh ...
Anh yêu một ai thật rồi mãi chẳng là em đâu ...

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
Những lời yêu sẽ không còn nơi đây
Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
Xung quanh em giờ đây cô đơn mình em ôm giấc mơ.
Nhìn anh bước ra đi xa dần

Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...
(Em cứ mãi lục tìm . . .)

[Cơn Mưa Ngang Qua] Cơn mưa ngang qua mang anh đi xa
Cơn mưa ngang qua khiến anh nhạt nhoà
Chẳng lời chào người vội bỏ đi không câu chia li
Còn lại đây , bao câu ca anh tặng em
Và còn lại đây , đôi môi đau thương trong màn đêm ...

Nhìn anh bước ra đi xa dần
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...

Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao lâu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu cuộc tình mà anh đã trao cho em)
Nắng ấm xa dần , bỏ rơi để lại những giấc mơ . . .

Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao lâu?)
Nắng ấm xa dần rồi
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu cuộc tình mà anh ... đã quên đã quên hết rồi)

Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần rồi
(Quên ... quên ... quên)
http://www.youtube.com/watch?v=luwusdwyOycendofvid [m][/m]

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
Em lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.
Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.
Vùi mình vào đêm đen em chẳng tìm thấy lối ra.

Sau lưng là tiếng nói yêu em , chẳng rời xa em.
Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , tại sao người vội quên mau ?
Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh.
Anh yêu một ai thật rồi mãi chẳng là em đâu.
(Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này)

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
(Bước đi xa nơi này)
Những lời yêu sẽ không còn nơi đây
(Sẽ không còn nơi đây)
Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
Xung quanh em giờ đây cô đơn mình em ôm giấc mơ.
(Nhìn anh bước ra đi xa dần)

Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...

Sau lưng là tiếng nói yêu em , chẳng rời xa em ...
Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , sao người vội quên mau ? ...
Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh ...
Anh yêu một ai thật rồi mãi chẳng là em đâu ...

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
Những lời yêu sẽ không còn nơi đây
Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
Xung quanh em giờ đây cô đơn mình em ôm giấc mơ.
Nhìn anh bước ra đi xa dần

Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...
(Em cứ mãi lục tìm . . .)

[Cơn Mưa Ngang Qua] Cơn mưa ngang qua mang anh đi xa
Cơn mưa ngang qua khiến anh nhạt nhoà
Chẳng lời chào người vội bỏ đi không câu chia li
Còn lại đây , bao câu ca anh tặng em
Và còn lại đây , đôi môi đau thương trong màn đêm ...

Nhìn anh bước ra đi xa dần
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...

Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao lâu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu cuộc tình mà anh đã trao cho em)
Nắng ấm xa dần , bỏ rơi để lại những giấc mơ . . .

Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao lâu?)
Nắng ấm xa dần rồi
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu cuộc tình mà anh ... đã quên đã quên hết rồi)

Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần rồi
(Quên ... quên ... quên)
http://www.youtube.com/watch?v=luwusdwyOycendofvid [m][/m]

[Karaoke] Nắng Ấm Xa Dần (Acoustic Cover) - Thái Tuyết Trâm (Full Beat)

Thể Loại: | Upload: Minh Ngọc

Hướng Dẫn: Download , Thu Âm


Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
Em lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.
Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.
Vùi mình vào đêm đen em chẳng tìm thấy lối ra.

Sau lưng là tiếng nói yêu em , chẳng rời xa em.
Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , tại sao người vội quên mau ?
Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh.
Anh yêu một ai thật rồi mãi chẳng là em đâu.
(Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này)

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
(Bước đi xa nơi này)
Những lời yêu sẽ không còn nơi đây
(Sẽ không còn nơi đây)
Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
Xung quanh em giờ đây cô đơn mình em ôm giấc mơ.
(Nhìn anh bước ra đi xa dần)

Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...

Sau lưng là tiếng nói yêu em , chẳng rời xa em ...
Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , sao người vội quên mau ? ...
Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh ...
Anh yêu một ai thật rồi mãi chẳng là em đâu ...

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
Những lời yêu sẽ không còn nơi đây
Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
Xung quanh em giờ đây cô đơn mình em ôm giấc mơ.
Nhìn anh bước ra đi xa dần

Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...
(Em cứ mãi lục tìm . . .)

[Cơn Mưa Ngang Qua] Cơn mưa ngang qua mang anh đi xa
Cơn mưa ngang qua khiến anh nhạt nhoà
Chẳng lời chào người vội bỏ đi không câu chia li
Còn lại đây , bao câu ca anh tặng em
Và còn lại đây , đôi môi đau thương trong màn đêm ...

Nhìn anh bước ra đi xa dần
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần.
Eh h h h ...
Nhìn anh bước ra đi xa dần...

Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao lâu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu cuộc tình mà anh đã trao cho em)
Nắng ấm xa dần , bỏ rơi để lại những giấc mơ . . .

Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu?)
Nắng ấm xa dần rồi . . .
(My boy, anh đã quên đi bao lâu?)
Nắng ấm xa dần rồi
(My boy, anh đã quên đi bao nhiêu cuộc tình mà anh ... đã quên đã quên hết rồi)

Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần rồi
(Quên ... quên ... quên)
http://www.youtube.com/watch?v=luwusdwyOycendofvid [m][/m]
Mở Rộng/Thu GọnNguồn:Youtube.Com

Like HAYHAY.INFO Trên Facebook để cập nhật Karaoke Hot hiện nay


0 nhận xét:

Post a Comment

 
Copyright © Hát Karaoke Online | Edit by Template | HayHay.Info